Pro kotle Artel

Instalací pneumatické dopravy pelet se dramaticky zvýší komfort obsluhy kotlů Artel Compact. Je možné ji instalovat i ke kotlům jiných značek, které nevyžadují mít za provozu hermeticky uzavřenou násypku (Atmos, Ponast atd.).

Pneumatická doprava se sestává ze sacího zařízení, které se instaluje do výřezu v krytu násypky, externího zásobníku a sací sondy umístěné do tohoto zásobníku. Dle velikosti zásobníku se dá použít 1-5 ks sacích sond. Při použití více sond se instaluje do stěny zásobníku rozbočovač, na kterém se ručně přesouvají hadice ze sacího zařízení k jednotlivým sondám. V provozu je vždy jedna sonda.

Sací sonda se propojuje se sacím zařízením hadicemi do max. vzdálenosti 20m, výškový rozdíl může být až 6m.